Certificering SNL

Certificering SNL

Welkom op de website van de Stichting Certificering SNL

Op deze website vindt u informatie over de certificering binnen het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), waarmee provincies subsidie beschikbaar stellen voor natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer.
Beheerders moeten gecertificeerd zijn om in aanmerking te komen voor deze beheersubsidie. Samen met de monitoring en het voortgangsgesprek tussen de provincie en de beheerder zorgt certificering voor borging van de natuurkwaliteit en de maatschappelijke legitimiteit van subsidies voor natuurbeheer.

Provincies hebben in 2011 de Stichting Certificering SNL opgericht die namens de provincies de certificering verzorgt voor het natuurbeheer en het agrarisch natuurbeheer.

De Stichting Certificering SNL is gehuisvest in Utrecht op het kantoor van BIJ12.

Contact

Stichting Certificering SNL
Leidseveer 2
3511 SB Utrecht
Telefoon: 085 – 486 22 22
E-mailadres: CertificeringSNL@bij12.nl